Vi har kort responstid og gjør jobben effektivt, uten at det går utover kvaliteten.